Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Suomen Nettimyynti Oy
Osoite: Palstakatu 7-9, 3.krs 11100 Riihimäki
Y-tunnus: 2885161-6
Puhelin: +358440123776
Sähköposti: info@kotisivutnyt.fi
Kotisivu: www.kotisivutnyt.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Etunimi Sukunimi: Trung Ta
Sähköposti: trung.ta@trungta.fi
Puhelinnumero: +358440123776

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena toimii rekisterinpitäjän oikeutettu etu, ja käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä verkkosivuston käyttäjäaktiivisuuden analysointi Google Analyticsin avulla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilötietoja, kuten henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), sekä verkkotietoja kuten IP-osoite, evästeet ja käyttäjäaktiivisuus Google Analyticsin kautta. Lisäksi tallennetaan muita asiakassuhteeseen liittyviä tietoja, kuten tilaus- ja laskutustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään asiakkaalta muun muassa www-lomakkeiden, sähköpostin, puhelimen ja muun asiakasvuorovaikutuksen kautta, sekä Google Analyticsin ja WordPressin kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille, mutta niitä voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle palveluntarjoajien, kuten Google Analyticsin, kautta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja suojataan huolellisesti, ja sekä fyysistä että digitaalista tietoturvaa ylläpidetään asianmukaisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä lähettämällä pyyntö kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”) sekä muihin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiin oikeuksiin, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.